SMART AKADEMIE

Tr v á n í p r o j e k tu – od 1.1.2022 do 31.12. 2022 P R O J E K T Č . 3 5 7 F I N A N C O V A N…

Dokumentování infrastruktury v majetku obcí

Plzeňský kraj zadal v roce 2020 sudii – Koncepci efektivního dokumentování infrastruktury v majetku obcí v rámci Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

Studie proveditelnosti – Obec Hromnice

Klastr zpracoval pro obec Hromnice studii proveditelnosti. Jde o studii, která se zaměřuje na dostupnost optické sítě pro všechny obyvatele obce.

Studentský podnik

19.5.2021 skončil další ročník projektu „Studentský podnik“ – spolupráce středních škol a firem. Covidový rok – kdy výuka probíhala „virtuálně“ byl zakončen „virtuální“ prezentací studentů. Tento rok probíhala výuka – konstrukce konkrétního dílu skutečné vyráběné lokomotivy – ve spolupráci ŠKODA…

Ekosystém Rozvoje talentů, Inspirace k podnikání

Rozvoj talentů Plzeň poměrně unikátně pracuje s prostředím městem zřizovaných ZŠ. Všem školám jsou centrálně skrze SIT (Správa Informačních Technologií města Plzně, p.o.) poskytovány ICT služby, školy jsou připojené na městskou optickou síť, aplikačně běží v datových centrech. # kvalitní infrastruktura,…

Síť internetu věcí

Internet věcí známý pod zkratkou IoT (Internet of Things) je dnes všeobecně používaný a rozšířený termín, který jednoduchým slovním spojením vyjadřuje podstatu tohoto nového trendu = propojení různých „věcí“ s Internetem. Toto propojení „věcí“ umožní nejen základní komunikaci a přenos…