Poslání:

Klastr Chytrý Plzeňský kraj je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob usilující o rozvoj konceptu Smart regionu neboli Chytrého regionu v rámci Plzeňského kraje.
Posláním Klastru je přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.
Mezi hlavní cíle, kterými Klastr usiluje o naplnění svého poslání, je zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení dopravní situace ve městech a obcích, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a další.
Nedílnou součástí tohoto úkolu je podpora vědy a výzkumu v oblastech vztahujících se k těmto cílům, praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizace vzdělávání zejména formou pořádání seminářů, přednášek a konferencí, konzultační činnost a příprava odborných stanovisek.

Klastr Chytrý Plzeňský kraj vznikl zápisem dne 16. května 2017.

Orgány Klastru

Výkonná rada

  •  Zdeněk Židek – prezident výkonné rady
  • Ivo Grüner –  viceprezident výkonné rady
  •  Ing. Jan Naxera – člen výkonné rady
  •  Ing. Luděk Šantora –  člen výkonné rady
  •  Ing. Vlastimil Gola – člen výkonné rady
  •  Jaromír   Tejkl – člen výkonné rady

Dozorčí rada

  • doc. Ing. Vladimír Duchek. Ph.D. –  předseda dozorčí rady
  • PaedDr. Jiří Kruták – člen dozorčí rady

Soubory ke stažení