Poslání:

Klastr Chytrý Plzeňský kraj je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob usilující o rozvoj konceptu Smart regionu neboli Chytrého regionu v rámci Plzeňského kraje.
Posláním Klastru je přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.
Mezi hlavní cíle, kterými Klastr usiluje o naplnění svého poslání, je zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení dopravní situace ve městech a obcích, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a další.
Nedílnou součástí tohoto úkolu je podpora vědy a výzkumu v oblastech vztahujících se k těmto cílům, praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizace vzdělávání zejména formou pořádání seminářů, přednášek a konferencí, konzultační činnost a příprava odborných stanovisek.

Klastr Chytrý Plzeňský kraj vznikl zápisem dne 16. května 2017.

Orgány Klastru

Výkonná rada

  •  Zdeněk Židek                                 (prezident výkonné rady)
  • JUDr. Marcela Krejsová                    (viceprezident výkonné rady)
  • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.                 (viceprezident výkonné rady)
  •  Ing. Jan Naxera                                         (člen výkonné rady)
  •  Ing. Luděk Šantora                                   (člen výkonné rady)
  •  Ing. Vlastimil Gola                                    (člen výkonné rady)
  •  Ing. Jiří Ptáček                                           (člen výkonné rady)

Dozorčí rada

  • doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.    (předseda dozorčí rady)
  • Ing. Jaromír Tejkl                                     (člen dozorčí rady)
  • Milan Brož                                                  (člen dozorčí rady)

Soubory ke stažení