kopie-souboru-_mgl2022

Rozvoj talentů

Plzeň poměrně unikátně pracuje s prostředím městem zřizovaných ZŠ. Všem školám jsou centrálně skrze SIT (Správa Informačních Technologií města Plzně, p.o.) poskytovány ICT služby, školy jsou připojené na městskou optickou síť, aplikačně běží v datových centrech. # kvalitní infrastruktura, # centrálně řešené služby

Prostřednictvím Centra robotiky (organizační část SIT) jsou vzděláváni učitelé městských MŠ, ZŠ v oblastech využívání digitálních technologií ve výuce. Toto centrum zároveň realizuje volnočasovou vzdělávací činnost pro věkovou skupinu 6-15 let (technicky orientované vzdělávání), video . Stálo u pilotního projektu na Masarykově ZŠ, kdy se před 4 lety zavedla výuka robotiky jako povinného předmětu (od první třídy) a nyní se vynáší na dalších šest následnických škol. # vzdělaní pedagogové, # vice dětí se zájmem o techniku, # více dětí s hlubšími dovednostmi z této oblasti

Na vzdělávací aktivity Centra robotiky navazuje SIT Port (organizační část SIT). Pracujeme zde na rozvoji technicky komunity (věk 16+), video s cíli rozvíjet talenty a inspirovat k podnikání. Komunitu podporujeme poskytnutím prostor, finančními zdroji (spolupořadatelství akcí, vzdělávání, apod.), či projekty. Jako jeden z atraktivní projektů můžeme zmínit studentský satelit PilsenCube (vynesení na oběžnou dráhu 2022).

Komunitu napojujeme prostřednictvím programu Výzvy na městské a komerční firmy. Studentské týmy v tomto programu řeší zadané požadavky (z komerčního/veřejného sektoru), zadavatelé fungují jako mentoři/investoři (část přínosů je v rozvoji dovedností, získání zkušeností, část v inspiraci k podnikání, kdy dochází k vzniku startupů). # rozšiřování komunity, # větší znalosti jak technické tak v úrovni podnikání, # budoucí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, # udržení talent v regionu

Financování:

Rozpočet města Plzně

Infrastruktura:

Centrum robotiky, Cukrovarská 23C

SIT Port, Cukrovarská 20

pt_2
imgl2201

Inspirace k podnikání

SIT Port se věnuje technicky orientované komunitě 16+ jak v části Rozvoje talentů (předchozí část), tak v úrovni Inspirace k podnikání.

V předchozí kapitole zmíněný program Výzvy funguje čtvrtým rokem a je postupně směrován ke dvěma klíčovým oblastem:

Propojení firemního sektoru s budoucími vysoce kvalifikovanými zaměstnanci (zde mimo jiné vnímáme, že tito mladí vzdělaní lidé mohou být hybnou silou inovací ve firmách a posunu firem na hodnotovém řetězci).

Vznik startupů (obsahuje fáze scoutingu, preinkubace a je vytvořena vazba pro inkubaci realizovanou pod BIC Plzeň). Zmíněná vazba mezi SIT (SIT Port) a BIC Plzeň je z pohledu inkubace klíčová. Vzniká manuál pro startupy, v úrovni aktivit (Inspirace k podnikání) dochází k přípravě studentských týmů (preinkubace) na transformaci do startupu, jednání s investory, apod.

Klíčovou roli pak sehrává TechTower  (otevření v roce 2022), který se stane místem ve kterém se prolíná preinkubace, inkubace a vstup investora. Místem které pomáhá udržet mladé talentované lidi v regionu a propojuje je s místním podnikatelským prostředím.

Na pomezí Rozvoje talentů a Inspirace k podnikání fungují dva festivaly, které přivádí mladé talentové lidi k novým technologiím a pomáhají je udržovat v regionu.

Dronfest je jedna z největších akcí věnovaná dronům v Evropě, video.

Festival Inovujeme Plzeň pak funguje jako prostředek směrování studentů SŠ na technické fakulty vysokých škol v Plzni a představuje jim úspěšné startupy, video.

# motivace # Idea stage # scounting # preinkubace

Financování:

Rozpočet města Plzně

Infrastruktura:

Centrum robotiky, Cukrovarská 23C

SIT Port, Cukrovarská 20, TechTower

in_3