Klastr zpracoval pro obec Hromnice studii proveditelnosti.
Jde o studii, která se zaměřuje na dostupnost optické sítě pro všechny obyvatele obce.