SMART AKADEMIE

Tr v á n í p r o j e k tu – od 1.1.2022 do 31.12. 2022 P R O J E K T Č . 3 5 7 F I N A N C O V A N…

Síť internetu věcí

Internet věcí známý pod zkratkou IoT (Internet of Things) je dnes všeobecně používaný a rozšířený termín, který jednoduchým slovním spojením vyjadřuje podstatu tohoto nového trendu = propojení různých „věcí“ s Internetem. Toto propojení „věcí“ umožní nejen základní komunikaci a přenos…