Ve smyslu Čl.IVStanov spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s., žádám o přijetí za řádného člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se je dodržovat.

    * Osobní údaje nejsou dále zpracovávány žádným jiným subjektem