Ve spolupráci s bavorskou stranou připravuje klastr projekt „Digitální vesnice , obec“
Společná pracovní skupina pracuje i na dalších tématech:
– Digitální dvojče
– SMART polygon
– 5G koridor Praha – Mnichov
– Vodíkový pohon